KULÜBE ISITMA

KULUBE ZEMINDEN ISITMA

Nobetci kulubesi,Guvenlik kabini ?s?tma sistemleri

 

Karbon ?s?t?c? filmlerimiz, nobetci kulubeleri,konteyner ve kabinlerin ?s?t?lmas?nda da kullan?lmaktad?r.

 

Bekci kulubelerinde klasik ?s?tma yontemlerinde (elektrikli ?s?t?c?lar) 2000-3000 watt aras? enerji harcanmaktad?r.Karbonik ?s?tmada ,300-400 Wattl?k ?s?t?c? filmler kullan?larak, hem zeminden ?s?nman?n konforunu yasar hem tasarruflu saglars?n?z.Karbonik ?s?tmada ?s? dag?l?m? homojen oldugundan tek bir bolgeyi degil tum ortam? en h?zl? sekilde ayn? derecede ?s?t?r.Karbonik ?s?tma ile klasik ?s?nma yontemlerinin 8/1'i maliyetine ?s?nma saglayabilirsiniz.

 

 

 


Karbon Film Is?t?c?;

Avantajlar?

Karbon-metal kar?s?m? bir yuksek teknoloji urunudur. Is? kaynag? tum yuzey oldugu icin, her noktas?nda bir dakika icinde ayn? s?cakl?k elde edilir.

Homojen ?s? dag?l?m? vard?r. Diger yerden ?s?tma sistemlerinden farkl? olarak Karbonik Is?t?c? Filmler yuzeydeki baz? yerleri s?cak, baz? yerleri serin b?rakmaz.

Cizilme, delinme, y?rt?lmaya kars? cok daha dayan?kl?d?r. Ulas?lan s?cakl?k cok yuksek olmad?g? ve doseme alt?na sakland?g? icin, urun y?pranmamakta ve urettigi ?s?dan etkilenmemektedir. Bu nedenle Karbonik Is?t?c? Filmlerinin omur s?n?r? yoktur.

Cok ince olmas? ve basit montaj? sayesinde, uygulama son derece kolay ve konforludur.

Su basmas?ndan etkilenmez

Klasik ?s?tma sistemleri once havay? sonra insan? ?s?t?rken, Karbonik Is?t?c? Filmleri once insan? ?s?t?r. Bu nedenle, klasik ?s?tma sistemlerine gore % 30–50 aras?nda daha az enerji kullan?r.

Urunun Far Infrared olmas? romatizmal hastal?klara iyi gelir. Toz biriktirmez ozelligi ile anti- alerjiktir.

Yap?lan incelemelerde "far infrared" ?s?n?n toz boceklerini (mite) ve bakterileri azaltt?g? gorulmustur.

Far infrared ?s?, insan?n yayd?g? ?s? ile ayn? frekanstad?r. Her ikisinde de ?s? kaynag? karbondur.

Tas 10 dakika parke 5 dakika hal? 3 dakika da ?s?n?r.

 

 

 

Il questionario aiutera acquistare levitra originale a fare certe dichiarazioni circa la propria salute e richiede la acquisto cialis con postepay massima correttezza dei dati inseriti.

Sera Isıtma

KARBONIK FILM ILE SERA/BITKI ISITMA

 Butun canl?lar gibi bitkilerde ayaklar?ndan yani koklerinden usur,eger bitkinin kokunu ?s?t?rsak daha fazla ve daha h?zl? buyurler.
Karbonik film ile tabya alt? kok ?s?tma; Tabya ustunde yap?lan urun yetistirmede kullan?l?r.Sistem uzak sensorlu termostat ile kullan?l?r.
Kucuk ve orta olcekli bitki yetistiricileri icin uygundur.Is?tma filmi tabya uzerine serilir daha sonra uzerine su gelmeyecek sekilde PE yada PVC ortu kaplan?r.Termostat sensoru tabya uzerine kadar getirilir ve sistem tamamlan?r.
Urun yetistirdiginiz tabya uzunluklar?na gore ?s?tma filmlerini haz?rlay?p size gonderebiliriz.

 

 

Detayl? bilgi icin 0212 424 01 26 nolu telefondan bize ulasabilirsiniz.

 

A depressione afflige cialis costo svizzera una persona sia fisicamente che psicologicamente percui costituisce un fattore del de, a volte pero dove acquistare cialis in farmacia puo la depressione puo essere causata dalla disfunzione erettile.

Sertifikalarımız

Puo darsi che non e tutto cosi dove comprare cialis torino grave comprar propecia italia e il medico potrebbe prescrivervi solamente un dosaggio piu basso del farmaco, per la quale il rischio di avere gli effetti collaterali potrebbe diminuire.

S.S.S

Urun ne kadar enerji tuketiyor? Eve kac m2 dosemek laz?m?

Karbon film teknolojisi cok farkl? guclerde ?s?t?c? imal edilmesini mumkun k?lmaktad?r. Filmlerin gucu kullan?m amac?na gore ayarlanmakta olup, ozel haller ve h?zl? ?s?tma icin gerekenden daha guclu uretilmektedir. Iyi yal?t?ml? ortamlarda dusuk guclu, cami gibi yuksek tavanl? veya az yal?t?ml? ortamlarda yuksek guclu karbon filmler kullan?l?r. Konutlar?n tamam?na uygulanabildigi gibi, lokal ?s?tma icinde ideal bir sistemdir.Evin tamam?na dosenmeyebilir.Yal?t?ml? bir yap?da sadece %70'ine dosenmesi de yeterli olacakt?r, veya hal?lar?n?z?n alt?na istediginiz ebatlarda haz?rlanabilir.Zemin ?s?tmas? amac?yla Turkiye pazar? icin urettigimiz standart ?s?t?c?lar 150-200 W/m2 gucundedir. Yine Turkiye pazar? icin uretilen Cami ?s?t?c?lar? ise 240-300 W/m2 gucundedir.Bunun d?s?nda ozel amacl? uygulamalar icin 100-400 W/m2 gucunde, farkl? genisliklerde degisik ?s?t?c? filmler de uretilmektedir.Urunun genel kullan?m sekli termostat kontrolludur. Bu nedenle, urun surekli devrede kalmayacag? icin uzerinde yazandan daha az enerji tuketir.
 

Evlere bu ?s?t?c? nas?l doseniyor?

Bir evde ilk bilmemiz gereken evin yer dosemesinin ne oldugudur.
1- Seramik zeminlerde sap at?lmadan once alt yal?t?m yap?lmal? ve karbon film dosendikten sonra seramik harc? konulabilir.
2- Laminat parkeler karbon filmin uzerine dogrudan konulabilir. Karbon film alt?na yanmaz ve erimez PE yal?t?m konulmal?d?r.
3- Agac lambiri veya rab?ta parke dosenecekse, beton zemin uzerine s?ras?yla
PE yal?t?m,
karbon film,
4-6 mm sunta, kontra veya MDF
parke veya lambiri dosenir.
Karbon film hatlar? aras?nda 1-5 cm bosluk b?rak?l?r. Kablo baglant?lar?n?n yap?lacag? duvar kenar? belirlenir. Kablolar bu kenardan filmlere lehimlenir ve oda termostat?na veya merkezi kontrol panosuna tas?n?r. S?cakl?k kontrolu olmadan karbon film kullan?lmas? sak?ncal?d?r.
Konutlarda; oda termostatlar? ile , daha buyuk yap?larda (cami,magaza,spor salonu v.b.) elektrik panolar?yla ?s? kontrolu saglanmaktad?r.
 

Ortalama bir evin ayl?k elektrik faturas? ne kadar olur?

Bu hesab? kimse yapamaz. Enerji tuketimi ?s?t?c? gucune degil, ortam?n ?s? yal?t?m?na bagl?d?r. Asl?nda ?s?nd?g?m?z icin degil, usudugumuz icin enerji harcar?z. Faturam?za yans?yan enerji ?s?nmak icin harcad?g?m?z enerji degil, evden d?sar? kac?rd?g?m?z enerjidir.Iyi izolasyon degerine sahip alanlarda  isletme maliyeti daha ekonomik olacakt?r.

Tum ?s?tma sistemleri,belirli guclere sahiptir fakat harcamalar? tamamen ?s?t?lacak alanlar?n ozelliklerine gore  degisir.Ayr?ca kurulu guc,tuketim demek degildir,cunku termostat kontrollu cal?smaktad?rlar.

Odediginiz faturay? etkileyen iki rakam vard?r:
1- Birim fiyat
2- Tuketim miktar?n?z
Ulkemizdeki en ucuz enerji kaynag? dogalgazd?r. Dogalgaz birim fiyat? yaklas?k 9 YKr/kWh iken, elektrik birim fiyat? yaklas?k 25 YKr/kWh’dir. Buna ragmen elektrikli yerden ?s?tma dogalgaz ile rekabet edebilir.
NASIL?
Normal bir ev ?s?tmas?n? dikkate al?rsak, diger sistemlere gore yerden ?s?tman?n dort avantaj? vard?r:
1- Baca yoktur, faturadaki her kurus evin icine ?s? olarak girer.
2- Yerden ?s?tma yaparken daha az enerjiye ihtiyac duyar?z.
Daha yuksek zemin s?cakl?g?nda bile, yerden ?s?tmada ortam s?cakl?g? daha dusuktur. Zemin s?cakl?g? 22-25 °C oldugunda, odadaki hava s?cakl?g? 15 °C bile olsa usume hissi al?nmaz. Ortam s?cakl?g?ndaki her bir derecelik dusus ise faturaya % 5-8 oran?nda yans?r.
Yerden ?s?tma, petekli ?s?tmalara gore % 30-40 daha az enerji tuketir.
3- Iklimlendirme standardd?r. Odalar?, mutfag?, salonu ayr? s?cakl?klara ayarlayabilirsiniz. Genis evlerde (+150 m2) de yaklas?k ayn? say?da insan yasamakta, cogu evde evhan?mlar? gun boyu yaln?z kalmaktad?r. Uzun sure kullan?lmayan bolumleri ornegin 15 °C’ye elektronik olarak ayarlayabilir, daha fazla tasarruf yapabilirsiniz. Ustelik ?s?nma konforundan vazgecmeden.
4- H?zl?d?r. Kaloriferli veya s?cak sulu yerden ?s?tmal? sistemler gibi tum gun yanmak zorunda degildir. Ac?ld?ktan sadece 5-10 dakika sonra parkeyi, 15-20 dakika sonra karoyu ve 3-5 dakika icinde hal?y? ?s?t?r. Siz evde degilken, bos yere ?s? harcamazs?n?z.
Bu dort avantaj? sayesinde, yerden ?s?tma en zorlu rakibi olan dogalgaz?n yar?s? kadar enerji tuketerek odeyeceginiz faturay? ayn? seviyeye getirir.
Dogalgaz?n tuketimine 100 YTL dersek:

Ortam
Dogalgaz
Yerden Is?tma
Kucuk Evler
100
120-150
Buyuk Evler – Villalar
100
80-120
Camiler
100
10-30
Alan genisledikce veya tavan yukseldikce Yerden Is?tma en ekonomik ?s?tma olmaktad?r. Klasik sistemler tavan?, kubbeyi ?s?t?rken; Yerden Is?tma insanlar?n kulland?g? zemini ve kucuk bir hacmi ?s?t?r.
Cami ve spor salonu gibi hem yuksek tavanl? ve hem de k?sa sureli kullan?lan yerler icin cok daha ekonomiktir. Kubbeli cami icin hal? alt? ?s?tmadan baska care yoktur. Yandan verilen ?s? kubbeye ve oradan da d?sar? kacar. S?cak hava uflemek care olmaz, 20-30 m ileriye uflenen s?cak hava soguyarak cemaate carpar.
 

Urunu duvar ve tavana ekleyip kullanabilir miyim?

Karbon film ?s?t?c?lar?n esas kullan?m yeri doseme alt?, yani zemindir. Ancak cok ince olmas? sebebiyle duvara veya tavana da monte edilebilir. Alc?pan panellerin icine veya restoranlarda gorulen agac lambiri giydirilmis kolonlara veya restoran masalar?n?n yaklast?g? duvarlara da yerlestirilebilir. Bir baska parlak fikir de masalar?n alt?na yap?st?rmak suretiyle dizleri, masay? ve dolay?s?yla masaya temas eden kollar? ?s?tmakt?r ki, yar? ac?k ortamlarda az enerji ile ?s?nma saglamaktad?r.
Duvar ve tavanlar icin standard ?s?t?c? (200 W/m2) yetersiz kal?r. Infrared sobalar?n uzaktan ?s?tma etkisi amaclan?yorsa daha guclu ?s?t?c?lar kullan?labilir.
Is?tman?n bilinen en etkili ve verimli sekli zeminden ?s?tmad?r. Baska bir amac yoksa, sadece duvarlar?n soguk olmas?na bir cozum olarak ?s?t?c? konulmas? dogru degildir. Soguk bolgeye yal?t?m uygulamak ilk ad?m olmal?, yeterli gelmezse ?s?t?c? kullan?lmal?d?r.
Urunun c?plak olarak kullan?lmamas?, bizden veya en yak?n bayiden destek al?nmas? ve ortak bir cozum uretilmesi en iyi yoldur.

 Elektrik carpar m?? Su basarsa ailecek carp?l?r m?y?z?

Elektrik girislerinin tumunde kablolar ?s?t?c? uzerinde bulunan bak?r hatlara lehimlenmekte ve ustu kaucuklu kontak band? ve PVC yanmaz bant ile iki defa kapat?lmaktad?r. Normal bir insan kuvvetiyle kablo baglant?s?n?n kopmas? veya bozulmas? mumkun degildir.
Kablo girisleri su gecirmez derecede guvenlidir. Bu nedenle ustune su s?cramas?ndan veya bir defa su basmas?ndan etkilenmez. Milyonda bir ihtimal, kucuk bir kacak olmas? durumunda da ?s?t?c?n?n bagl? oldugu termostat veya kontrol panosu devreyi an?nda keser.
Su basmas? durumunda en yak?n yetkili bayi cag?r?lmal?; ?s?t?c?lar, baglant? noktalar? ve tesisat incelenmelidir. Su basmas? halinde doseme muhtemelen bozulmus olacakt?r. Hal? veya parkeler kald?r?l?r, teknik elemanlar?m?z kontrolunde ?s?t?c?lar test edilir. Teknik onay verildikten sonra, doseme tekrar kapat?labilir.Evimin tamam?n? dosetirsem elektrik tesisat?m kald?r?r m??

Ortalama bir eve yaklas?k 60 m2 ?s?t?c? dosendigi dusunulurse, sistemin toplam kurulu gucu h?zl? ?s?t?c?larla 12 kW, yavas ?s?t?c?larla 9 kW olur. Ev ve apartman tesisatlar? surekli tam kapasite cal?smas? icin tasarlanmam?st?r. Fabrika ve is yerleri gibi degildir.
Bu nedenle, yavas ?s?t?c?lar?n kullan?lmas? ve bunun icin de evin iyi yal?t?ml? olmas? gerekmektedir. Ornek verilen evin tesisat?na 9 kW yuklenecektir. Iyi yal?t?ml? bir evde bu guc, sadece sistem soguk havada ilk devreye girdiginde kullan?l?r.
Evin tamam?na ?s?t?c? dosenecekse, eve gelen tesisat?n uc fazl? olmas? gerekir. Tek fazl? tesisatlar bu gucu kald?ramaz.
Eski evlerin elektrik tesisat?nda revizyon yapmak gerekebilir. Gunumuzde yap?lan evlerin elektrik tesisatlar? bu sistemi kald?racak guctedir. Yal?t?m? iyi yap?lm?s evlerde daha az guc gerekir. Termostat kontrolu sayesinde ortalama guc kullan?m? daha az gerceklesir, cunku iyi yal?t?ml? bir evin ?s? ihtiyac? 9 kW’dan daha azd?r.
Gerekli ayarlamay? teknik elemanlar?m?z yapacakt?r.

Sadece cocuklar?n odas?na dosemek istiyorum mumkun mu?

Yerden ?s?tmay? k?smi olarak evin bir bolumune dosetebilirsiniz.
- Cocuk veya yasl? odas?
- Camekanl? balkon
- Villan?n zemin kat?
- Koy evinin misafir odas?
gibi yerlerde k?smi olarak ?s? kaynag? veya takviyesi olarak kullan?labilir.Is?t?c?lar? c?plak olarak, ustune hic bir kaplama yapmadan kullanabilir miyim?

Karbon ?s?t?c?lar? uzerinde dosemesiz veya etraf?nda kumas, tahta vb malzemelerin korumas? olmadan kullanman?z tavsiye edilmez. C?plak olarak kullan?l?rsa d?s etkenlerle veya uzerine bas?lmas?yla y?pran?r, omru k?sal?r ve riskli hale gelebilir. Bu tur kullan?mlar icin garanti verilmez.


Bizim yore cok soguk, evimi ?s?t?r m??

D?s ortam cok soguk ise oncelikle iyi bir yal?t?m yapman?z gerekir.Is? surekli d?sar?ya kac?yorsa, diger ?s?tma sistemleri de derdinizi cozmeyecektir. Bol odun-komur veya dogalgaz yakma yoluna giderseniz hem cok para odersiniz, hem de Kuresel Is?nmay? artt?r?rs?n?z.Infrared yerden ?s?tman?n digerlerine gore bir ustunlugu de, soguk ortamda bile ?s?t?c?n?n uzerinde durman?z halinde sizi ?s?tabilmesidir. Ancak yal?t?m? kotu bir evde ?s?nsan?z bile maliyeti cok yuksek olur.


Yal?t?m kullanmak zorunlu mu? Mevcut yal?t?m yeterli olmaz m??

Firmam?zda Aluminyum folyo kapl?, Polietilen yal?t?m standartd?r.Bunun iki vazgecilmez sebebi vard?r:
1- Yal?t?m sayesinde ?s?tma yukar? dogru yonlendirilir.
Ozellikle cami zeminine dosenen kece vb malzemelerin yal?t?m ozelligi zay?ft?r. Bu nedenle, elektrik tuketimini artt?r?rlar.Yal?t?m? ucuza maleder, ama surekli yuksek fatura odersiniz. Cami vb yerlerin alttan ?s?tmas?nda ne sat?n ald?g?n?za dikkat etmeli, gercek maliyetinizi iyi hesaplamal?s?n?z.
2- Aluminyum folyo guvenlik icinde gereklidir.
Zeminin ortulmesi veya baska bir sebeple olusabilecek ?s? yogunlasmalar?, iletken Aluminyum tabaka sayesinde dag?l?r ve yang?n c?kma olas?l?g? tamamen ortadan kalkar.


Fabrikada lokal alttan ?s?tma yaparak cal?sanlar? ?s?tabilir miyim?

Isciler hat halinde cal?s?yor veya fazla yer degistirmiyorlarsa, sadece onlar?n durdugu zemini ?s?tmak cok ekonomik olur. Hareket etmeyenler soguk ortamda daha cok ayaktan usur. Makina ve isci yerlesimine gore k?smi doseme yap?labilir.
Fabrika ortam s?cakl?g? 10-12 °C bile olsa, iscilerin durdugu hat alt?ndaki ?s?t?c?lar uzerinde duranlar? rahat ettirecek derecede ?s?t?r.
Bu durumda genis fabrika ortam?n? degil, sadece cal?sanlar? ayak alt?ndan ?s?t?rs?n?z.


Camilerde nereye doseniyor?

Cami zeminleri genellikle c?plak betondur veya ustune tahta dosenmistir.
Beton zemin veya tahta uzerine yal?t?m serilir. Yal?t?m rulosu ayn? zamanda hal?ya yumusakl?k verir. Betonun sogugunu ve rutubetini de tamamen keser.
Yal?t?m?n uzerine, cami hal?s?n?n tam alt?na ?s?t?c?lar konur. Is?t?c?lar 80 veya 100 cm eninde, oturulacak tarafa yerlestirilir. Secde yap?lan yere ?s?t?c? koymak sart degildir.
3-5 dakika icinde hal? s?cakl?g?n? 10-12 C’den, 20-25 °C’ye yukseltir.
Saflar farkl? s?cakl?klara ayarlanabilir, baz? saflar kapal? tutulabilir.
Cemaat gelmeden 10 dakika once ac?lsa yeterli olur.
Cok soguk gunlerde rutubeti onlemek icin vakit aralar?nda k?s?k ayarda tutulmas? (15 °C gibi) gerekebilir.
K?s odalar?nda ogleden yats?ya kadar ara vermeden yak?lmas? tavsiye edilir, kapal? ortamda ?s? muhafaza edileceginden havay? da ?s?tm?s olursunuz.
Yaz-K?s haftada bir gun, ornegin Cuma namaz? oncesi veya sonras? tum saflar ac?larak en yuksek s?cakl?ga gelene kadar 20-30 dakika cal?st?r?l?rsa, hal?lar?n hijyenine katk?da bulunur ve kokular? giderir.

Yer s?cak olunca ayaklar?m?z sismez mi?

Yerden ?s?tma sistemleri hakk?ndaki soylentilerden birisi de budur.
Normal bir ortamda ihtiyac duyulan zemin s?cakl?g? en fazla 25 °C’dir. Bahar aylar?nda bile ayaklar?m?z daha fazla s?cag? gormekte, ayakkab? icinde yazlar? 45-50 °C’yi bile bulmaktad?r. K?s?n ?s?tt?g?m?z bir zeminde sistemi yuksek ayara getirip 30 °C’yi gecirmediginiz surece bir sorun yasamazs?n?z.

Cocugun yatag?na koymak istiyorum, cocuk alt?n? ?slat?rsa ne olur?

Urunlerimiz suya kars? guvenlidir.Ancak yatak malzemelerinin yuksek yal?t?ml? olmas? sebebiyle yatag?n alt?na ?s?t?c? koyup yatman?z tavsiye edilmez. Kal?n yatag?n alt?ndan uzerine ?s? gelmesi zaman al?r ve gelene kadar ?s?t?c?n?n oldugu yerde s?cakl?k cok yukselip ?s?t?c?y? bozabilir.
Bunun yerine uygun kablolanm?s bir ?s?t?c?y? soguk olan yatag?n uzerine, yorgan alt?na 10-15 dakika kadar koyup yatmadan once yatag? ?s?t?p, ?s?t?c?y? yatag?n icinden c?kartt?ktan sonra yatabilirsiniz.

Sadece ?s?tmaz, sagl?ga da yararl? yaz?lm?s. Ne gibi bir yarar? var?

Sagl?ga yarar? iki turludur:
1- Ortam? temizleyici etkiye sahiptir.
2- Hucreleri canland?r?r. Asag?daki resimde goruldugu gibi kan hucrelerini harekete gecirir.

Far infrared ?s?, insan?n yayd?g? ?s? ile ayn? frekanstad?r. Her ikisinde de ?s? kaynag? karbondur.
Bu nedenle
1- Uykuyu acar, vucuda canl?l?k verir
2- Agr?yan, ezilmis, kas?lm?s dokular? gevsetir
3- Romatizma ve kireclenme sikayetlerini azalt?r
4- Ayak mantar?n?, pisigi ve kokusunu giderir
Sagl?k ac?s?ndan tek sak?ncas? vard?r. Hamileler c?plak ?s?t?c? ile uzun sureli yak?n temastan kac?nmal?d?r. Metabolizma aktivitesinin artmas? sebebiyle, bebegin normalden daha fazla buyumesine yol acabilir. Zemindeki ?s?tma hafif derecede oldugundan bu olcude etkilemez.

 

'Havay? degil,insan? ?s?t?r'
Zemin ?s?tma sistemi insan yap?s?na en uygun ?s?tma sistemidir. Is?nan zeminin insana verdigi s?cakl?k, mevcut ust taraftan gelen soguk havay? hissetmemesini saglamaktad?r.
Is?t?c? film, iletken olmayan ve yanmayan filme ?s?t?c? karbon tabaka ve kirlilik onleyici tabakan?n islenmesi, bak?r serit ile elektrodun haz?rlanmas? sonras? PET film ile lamine isleminin yap?lmas? ile olusturulan son teknoloji yass? bir infrared ?s?t?c?d?r.Normal ?s?t?c?lardan farkl? olarak filmin tumune yay?l? bulunan ?s?t?c? karbon tabakadan sagl?ga faydal? infrared ?s?nlar sayesinde gunes ?s?g? benzeri b?r s?cakl?g? hissetmek mumkundur.
Ayr?ca film ?s?t?c?n?n d?s tabakas? olan PET, ozel bir urun olup hava ile temas etmeyecek sekilde izolasyonu saglamakta ve ?s?t?c? filmi duvarlarda, tavanda ve zeminde kullanmaya olanak saglamaktad?r.
Is?t?c? filmin kalitesini kullan?lan karbon ve gumus tabakalar?n yap?st?r?lma ve rezistans kalitesi ile nano partikullerin ak?skanl?g? belirler.
Karbon ?s?t?c? film yuksek rezistansa sahip karbonu kullan?p, karbon yoluyla ?s?n?n ortaya c?kma ozelligi ile 1 mikrondan daha dusuk bir basma teknolojisi ile uretilmistir.
Karbon Is?t?c? film 0,5 mm kal?nl?g?ndad?r. Film cok say?da katmandan olusur.Karbon filmin icinde ?s?tma teli ,?s?tma kablosu veya rezistans yoktur. Is? kaynag? ortada duran cok ince siyah bir katmand?r.Bu katman, karbon-metal kar?s?m? bir yuksek teknoloji urunudur.
Piyasadaki diger urunlerden fark? filmin icinde rezistans ?s?tma teli,?s?tma kablosu olmamas?d?r. Gorunmeyen UZAK KIZIL OTESI ?s?nlarla cal?smaktad?r. Filmler her noktas?ndan ayn? anda ayn? s?cakl?g? vermektedir. Filmin kesilip kopar?lmas?nda bile , ( kenar besleme bak?rlar?n?n kopar?lmamas? durumunda) cal?smaya devam etmektedir.Yerden ?s?tma filmleri 80 cm ve katlar? seklinde uretilmektedir. Filmlerin boylar? 100 mt.dir. Boydan istedigimiz olcude kesim yapabilmekteyiz.
 

Karbon ?s?t?c? filmlerin omru ne kadard?r?

Karbon ?s?t?c? filmlerimizin omru dogru uygulama yap?ld?g? takdirde yaklas?k 30-40 y?l kadard?r.

Yerden ?s?tma toz yapar m??


Yasad?g?m?z mahallin icerisinde ucusan tozlar?n nedeni, ortamdaki hava ak?m?d?r. Hava ak?m?n?n sebebi ise, mekandaki s?cak hava ile soguk havan?n yer degistirmesidir. Bir ortamda gozle goremedigimiz tozlar?n yanmas? ve havada yukselmesi ancak yuksek s?cakl?klarda mumkundur. Sobal? ve radyatorlu bir binada radyatorlerin arka taraflar?na bakt?g?m?zda duvarlar?n kirlenmis oldugunu goruruz, ozellikle de perdelerimiz cok cabuk kirlenir. Bu da yuksek s?cakl?kta yanan kalorifer sisteminde radyatorlerimize gelen suyun en az 50 °C oldugundan gozle goremedigimiz tozlar?n yanmas?n? ve yukselmesini saglar. Toz yanmas? 50 °C den sonra baslar. Konut ve isyeri ?s?tmas?nda kullan?lan filmlerin yuzey s?cakl?g? 45 °C civar?ndad?r. Doseme yuzeyine gelen hissedilen s?cakl?k da 25-28 °C’dir. Yerden ?s?tma, yuksek s?cakl?kta cal?st?r?lmaz, bundan dolay? mahalde s?cak soguk hava dolas?m? olmad?g?ndan (her noktadan hava s?cakl?g? ayn? derece de ve ayn? anda yukseldiginden homojen bir ?s? elde edilir) toz yapmas? mumkun degildir. Bu nedenle hal?larda olusan mite bocekleri ve nem olusumu da yerden ?s?tmada yoktur.

 

 

Le vie periferiche e centrali che controllano l'erezione sono sensibili a stimoli ormonali e levitra 20 mg precio generico utilizzano una grande varieta di dove comprare viagra o cialis neurotrasmettitori.

GÜNEY KORE'DEN İTHAL EDİLEN VE ÜLKEMİZDE PEK ÇOK ALANDA ISITMA İÇİN KULLANILAN KARBON FİLM ISITICI ARTIK TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR!
TÜM TESTLERDEN GEÇİRDİĞİMİZ KARBONİK ISITICI FİLMLERİMİZİ SATIŞA SUNUYORUZ.
DETAYLI BİLGİ VE FİYAT TEKLİFİ ALMAK  İÇİN BİZİMLE İRTİBATA GEÇEBİLİRSİNİZ.